Alle innkallinger og protokoller fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger ligger tilgjengelig for alle eierne på Vibbo.

2023

Ordinær generalforsamling 23. mars 2023 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 23. mars 2023 – Protokoll

2022

Ekstraordinær generalforsamling 18. oktober 2022 – Innkalling
Ekstraordinær generalforsamling 18. oktober 2022 –  Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling 27. april 2022 – Innkalling
Ekstraordinær generalforsamling 27. april 2022 – Protokoll

Ordinær generalforsamling 4. april 2022 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 4. april 2022 – protokoll

2021

Ekstraordinær generalforsamling 3. juni 2021 – Innkalling
Ekstraordinær generalforsamling 3. juni 2021 – protokoll

Ordinær generalforsamling 6. mai 2021 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 6. mai 2021 – protokoll

Ekstraordinær generalforsamling 2. januar 2021 – Innkalling
Ekstraordinær generalforsamling 2. januar 2021 – Protokoll

2020

Ordinær generalforsamling 28. april 2020 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 28. april 2020 – Protokoll

2019

Ekstraordinær generalforsamling 22. oktober 2019 – Innkalling
Ekstraordinær generalforsamling 22. oktober 2019 – Protokoll

Ordinær generalforsamling 04. juni 2019 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 04. juni 2019 – Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling 26. februar 2019 – Innkalling
Ekstraordinær generalforsamling 26. februar 2019 – Protokoll

2018

Ordinær generalforsamling 31. mai 2018 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 31. mai 2018 – Protokoll

2017

Ordinær generalforsamling 2. mai 2017 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 2. mai 2017 – Protokoll

2016

Ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2016 – Innkalling
Ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2016 – Protokoll

Ordinær generalforsamling 25. april 2016 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 25. april 2016 – Protokoll

2015

Ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2015 – Innkalling
Ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2015 – Protokoll

Ordinær generalforsamling 25. mars 2015 – Innkalling
Ordinær generalforsamling 25. mars 2015 – Protokoll