Dersom du vil endre navn på postkasse eller ringetablå kan du sende inn online-skjemaet nedenfor eller laste ned skjema for utskrift og levere til styrets postkasse, alternativt sende det på mail til dynekilgata15.borettslag@gmail.com.

Styret bestiller skilt og kostnaden dekkes av borettslaget. Skiltet til postkassen monterer du selv – Se beskrivelse av montering her. Skiltet til ringetablået monteres av styret.

Vi anbefaler at postkasseskilt bestilles med fullt navn uten forkortelser for å unngå misforståelser og evt. retur av post.

Skjema for endring av postkasseskilt og ringetablå

  Leilighetsnummer

  Navn på andelseier

  E-mail

  Navn på postkasseskilt (linje 1)

  Navn på postkasseskilt (linje 2, valgfritt)

  Navn på ringetablå

  Jeg bekrefter at jeg er rettmessig andelseier til leiligheten. Kostnaden for skiltene dekkes av borettlsaget.