Dersom du vil endre navn på postkasse eller ringetablå kan du sende inn online-skjemaet nedenfor eller laste ned skjema for utskrift og levere til styrets postkasse, alternativt sende det på mail til dynekilgata15.borettslag@gmail.com.

Styret bestiller skilt og kostnaden dekkes av borettslaget. Skiltet til postkassen monterer du selv – Se beskrivelse av montering her. Skiltet til ringetablået monteres av styret.

Vi anbefaler at postkasseskilt bestilles med fullt navn uten forkortelser for å unngå misforståelser og evt. retur av post.

Skjema for endring av postkasseskilt og ringetablå

  Leilighetsnummer

  Navn på andelseier

  E-mail

  Navn på postkasseskilt (linje 1)

  Navn på postkasseskilt (linje 2, valgfritt)

  Navn på ringetablå

  Dato for bytte (overtagelse)

  Jeg bekrefter at jeg er rettmessig andelseier til leiligheten. Kostnaden for skiltene dekkes av borettlsaget.