Årets ordinære generalforsamling avholdes som digitalt møte med mulighet for avstemming på papir på utsendte stemmesedler. Fullstendig årsberetning med innkalling kan lastes ned her.

Generalforsamlingen avholdes i tidsrommet 4. – 7. april 2022

Dagsorden

(kun sakstitler er listet opp under. Se årsberetning for detaljer)

  1. Godkjenning av møteinnkallingen
  2. Valg av protokollvitner
  3. Årsrapport og årsregnskap for 2021
  4. Godtgjørelser til styret
  5. Vedtektsendring: Valg av delegater til OBOS’ generalforsamling
  6. Bytte av nettleverandør
  7. Valg av tillitsvalgte
  8. Valg av delegater til OBOS’ generalforsamling.