Mandag 26. november kommer de nye korridordørene og vi begynner da med riving og utskifting som vedtatt på generalforsamlingen.

Arbeidet starter med riving og klargjøring i de 3 øverste etasjene. Etter planen fjernes de gamle dørene i 10., 9. og 8. etg. i første omgang fra mandag 26.11., og deretter vil det gå etasjevis nedover fram mot jul. Fremdriftsplanen avhenger av erfaringene fra de første dørene som installeres. Det må forventes at prosjektet strekker seg til over nyttår, men vi skifter ut så mye vi rekker før jul og håper at vi rekker det meste på denne siden av nyttår.

I arbeidsperioden må det påregnes en del støy i normal arbeidstid (8-16) og noe redusert fremkommelighet i korridorer. Vi ber om at alle tar hensyn og viser varsomhet under arbeidet. Bruk gjerne trappene dersom det er mulig når arbeidet pågår i din etasje eller korridor.