For dere som ønsker å skifte vinduer og balkongdør i leilighetene har jeg nå lagt ut målskisser og teknisk informasjon for dette på nettsidene. Vi har praktisert individuell utskifting på andelseiers initiativ og regning og kommer til å fortsette med dette da det etter hvert er mange som har byttet selv og tilstanden på vinduene varierer stort mellom leilighetene.