Styret går over til å bruke OBOS-plattformen Vibbo for nyheter og viktig informasjon i borettslaget. Som beboer finner du også nyttige råd om vedlikehold og annet, under ulike “Temaer”. Du har mulighet til å kommunisere med andre beboere og å kontakte styret ved behov.

Hjemmesiden dynekilgata15.no blir omgjort til en statisk informasjonsside – særlig rettet mot eksterne. Vi vil over tid vurdere om det er behov for å opprettholde siden.

Klikk her for å komme til Vibbo.