Dynekilgata 15 ble bygget i tidsrommet 1967-1969 i regi av Ensliges Landsforbund.

Vedlikehold og arbeider

2019
 • Ladeanlegg for 26 elbiler på indre parkeringsrekke ferdigstilt. 26 plasser fordelt på 13 ladestasjoner. Blaker Gårdsmiljø sto for graving, grunnarbeider, fundamentering og brosteinslegging. Infratek sto for teknisk installasjon mellom ladestasjoner og transformator. Movel står som driftsoperatør og leverandør av teknisk løsning i samarbeid med Ensto og borettslaget.
 • Utskifting av korridordører i 1-10. etg. Installert branndørløsning i klasse EI60/B60. I forbindelse med dette også utskifting av nødlys i korridorene.
 • Montering av videoovervåkning av fellesarealer.
 • Montering av sikringsbeslag på postkasseanlegg.
 • Utskifting av takdekke og dreneringssluk fra tak over inngangsparti.
2018
 • Utskifting av komplett berederanlegg for varmtvann ved Rørleggersentralen AS.
 • Bygging av vaskeplass for sykler etc. på sørsiden av bygget ved avfallsbrønnene. Opplegg av vannkran med skjult tilførsel, oppbygging av området med brosteinslegging langs bygg, kantstein og brolegging ned til hekk. Grunnarbeider og steinlegging ved Blaker Gårdsmiljø.
 • Utskifting av ståldører mellom heiskorridor og kjellerkorridorer.
 • Utskifting av dører til tekniske boder ved heiser til ståldører.
 • Bygging av to store boder til korttidsutlån i sørlig bodrom. Riving av tidligere lagerrom, renovering av betongflater med maling og gulvsliping, oppbygging av bodvegger og dører med galvanisert strekkmetalløsning levert av Weland AS.
 • Utskifting av mekaniske låser i dører til alle tekniske rom til elektroniske låser fra Salto.
 • Utskifting av utgangsdører på kjellerside og kortsider til SAPA aluminiumsdører.
 • Montering av dørautomatikk med fjernstyring for bevegelseshemmede på kjellerdør. Fjernkontroll kan fås ved henvendelse til styret for de som trenger dette.
 • Montering av elektroniske oppslagstavler i 1. etg. og kjeller. Driftes av Styretavla.
 • Opplegg for utekran gjennom vaskeriet. Sanering av gammelt opplegg for utekran.
 • Totalrenovering av tavlerom. Oppmuring av skader på vegger og tak, fjerning av gulvbelegg, sliping og maling av gulv. Montering av LED-armatur i tak.
2017
 • Totalrenovering av avløpsledninger fra vannlåser/sluktopp i leilighetene til kommunal tilknytning i gate. Arbeidet ble utført av Proline med en kombinasjon av epoxy-sprøyting og strømpekledning.
 • Utskifting av heiser ved Myhre Heis & Elektro. Arbeidet har blitt forsinket pga. tekniske problemer og forventes ferdigstilt i 2019.
 • Totalrehabilitering av gavlfasadene etter avdekking av feil i kledning fra tidligere inndekking. MTB Bygg AS var ansvarlig for arbeidet, som besto i fullstendig nedriving og sanering av tidligere kledning og oppbygging med 15 cm isolasjon, armering, pusskledning og ytterpuss med STO fasadesystem.
 • Utskifting av lyskastere på gavlfasader til LED-armatur med dagslysstyring.
 • Utskifting av postkasseanlegget.
 • Ombygging og rehabilitering av indre inngangsparti i 1. etg. Pusskledning på tidligere teglsteinsflate, maling og sanering av gammelt el-anlegg.
 • Ombygging og rehabilitering av ytre inngangsparti i 1. etg. Pusskledning på tidligere teglsteinsflate, maling. Montering av nytt rekkverk i rustfritt stål.
 • Montering av ny omramming på ringeklokkeanlegg. Integrering av brikkeleser i ringetablå.
 • Sanering av syke/skadde trær samt omfattende trepleie i parkområdet i samarbeid med borettslaget Trondheimsveien 170.
 • Utskifting av utelys på bygget til LED-armaturer med dagslysstyring.
 • Totalrenovering av lagerrom bak styrerom. Flisdekke poå gulv, oppmurte og malte vegger og tak. Utskifting av lysarmatur til LED-armaturer med bevegelsesstyring. Installasjon av lagerreoler, stålskap til kjemikalier og materiell.
 • Totalrenovering og ombygging av felles toalett i kjeller. Støping av nytt gulv, muring av tak, oppbygging av nye vegger. Installasjon av nytt toalett og servant med skapinnredning.
2016
 • Totalutskifting av lamper i korridorer til bevegelsesstyrte LED-armaturer.
 • Utskifting av garasjeporter til motoriserte og fjernstyrte porter.
 • Oppmerking og skilting av alle brannverninstallasjoner i bygget.
 • Utskifting av adgangssystem/låser på alle felles dører til elektronisk adgangssystem fra Salto. Borettslaget administrerer selv nøklene og låsene og produserer egne brikker.
 • Ombygging og totalrenovering til sykkelbod av det tidligere søppelrommet ved kjellerinngangen.
 • Sanering av coax-kabler og omkoblingsbokser plassert i beboerkorridorer.
 • Montering av frekvensomformer og trykkstyringssystem på ventilasjonsanlegget. Omlegging til tidsstyrt variasjon av ventilasjonstrykket for å redusere støy og strømforbruk på kveld og natt.
2015
 • Bygging av avfallsbrønnanlegg på sørsiden av bygget. Oppbygging av hele området med kantstein, asfaltlegging, to 10m3 avfallsbrønner for restavfall og én 10 m3 avfallsbrønn for papir. Det er lagt varmekabler i hele flaten rundt brønnene og i oppkjørsel for kranbil. Rekkverk er spesialprodusert i galvanisert stål.
 • Utskifting av alle vaskemaskiner i vaskeriet til mindre og mer effektive semiprofesjonelle maskiner fra Electrolux, levert av DSI Systemer. I tillegg er det satt opp en mindre tørketrommel. Den tidligere store tørketrommelen ble beholdt.
 • Totalrenovering av vaskeriet, inkl. maling, gulvsliping og gulvmaling, uitskifting av taklys til LED-armaturer, omlegging til bevegelsesstyrt lysstyring. Gammel innredning er sanert og erstattet av vegghengt innredning. Montert spyleslange på vegg.
 • Utskifting av ventilasjonsventiler i beboerkorridorer.
 • Innglassing av balkonger i regi av Lumon AS. Innglassingen gjøres på individuell basis etter felles bestilling gjennom borettslaget og betales av hver enkelt andelseier som ønsker dette.
2014
 • Totalrenovering av det elektriske anlegget. Utskifting av all elektrisk infrastruktur, inkl. hovedtavle og stigeledninger, samt innmat i sikringsskap for de enkelte leilighetene.
 • Installasjon av fiberanlegg fra Get som erstatter det tidligere coax-anlegget.