Dynekilgata 15 ble bygget av Selvaag Bygg i tidsrommet 1967-1969 med Ensliges Landsforbund som byggherre. Det ble fram til ca. 2014 gjort primært løpende vedlikehold samt kosmetiske endringer på bl.a. balkongrekkverk og indre korridorer. Fra 2014 har det vært en vesentlig økning av større vedlikeholdsprosjekter, blant annet på elektrisk anlegg og rørsystem. Nedenfor er en vedlikeholdshistorikk fra 2014 og fremover.

Vedlikehold og arbeider, 2014-

 
2024
 • Bytte av maskiner i vaskeriet. 3 ASKO WMC6742V.T vaskemaskiner, 2 ASKO TDC1772C.T kondenstørketromler og 2 Electrolux DC6-4HP kondesntørkeskap med varmepumpe
2023
 • Installasjon av varmepumpeanlegg for felles ventilasjonsanlegg. Anlegget ble bygget av Dråpe Entreprenør As og ble ferdigstilt i februar 2023. Anlegget kobler avtrekksluft fra fellesområder og leiligheter til oppvarming av felles varmtvann. Anlegget reduserer strømforbruk til varmtvann med ca. 70%.
 • Oppussing og gulvstøping i berederrommet for installasjon av seks ekstra beredere og øvrig teknisk utrusting for varmpumpeanlegg.
 • Opplegg av infrastruktur for fremtidig installasjon av solcelleanlegg på taket.
2022
 • Utskifting av heiser. Arbeidet ble påbegynt i 2017 gjennom Myhre Heis (senere Orona). Heisene ble ferdigstilt av Schindler i 2022.
 • Utskifting av avløpsrør for vaskekott og taknedløp.
 • Overgang til OBOS OpenNet som leverandør av fibernett i desember 2022. Avtalen gjelder leveranse av 1000/1000 Mb nettverk til alle leiligheter og wifi-router. Overgangen innebærer at der som ønsker lineær tv-tilgang må bestille og betale for dette selv gjennom valgfri leverandør. OBOS OpenNet leverer kun internett til ca. 40% av prisen for tidligere avtale med Telia.
2021
 • Planting av kirsebærtre i parken, samt diverse busker og plantekasser i parken. Arbeidet med parken vil pågå kontinuerlig i årene framover.
 • Asfaltering av indre parkeringsområde mellom blokka og parken. Oppgraving og anlegg av riktig fall mot offentlig sluk. Øst Asfalt AS sto for arbeidet.
 • Utskifting av heisanlegget med oppstart i august 2021. Schindler står for utskiftingen, med Heiskonsulenten AS som prosjektleder. Søksmål mot Orona blir tatt opp til første rettslige behandling i september 2021.
 • Komplettering av ladeanlegget med 30 ny ladeuttak fordelt på 15 doble ladestasjoner på ytre parkeringsrekke. Forventet oppstart er noe usikker pga. leveringsproblemer på halvledere. Antatt ferdigstillelse i løpet av høsten 2021.
2020
 • Asfaltering av ytre parkeringsrekke og innkjøring i fellesskap med borettslagene som ligger langs Trondheimsveien. Øst Asfalt AS sto for arbeidet.
 • Montering av utemøbler i parken: 2 sett med bord og benker med tilsammen 12 sitteplasser.
 • Utskifting av alle hovedstoppekraner for varmt- og kaldtvann på felles stammer.
 • Alle dører til vaskekott til høyre for heisene skiftet ut (fra 1. – 10. etg.) Vaskekummer er demontert og avløp fjernet av hensyn til vedlikehold og lekkasjesikkerhet i alle etasjene bortsett fra 9., 6. og 1. etg.
 • 2 vaskemaskiner er skiftet ut med nye av tilsvarende type (Electrolux MyPro).
2019
 • Ladeanlegg for 26 elbiler på indre parkeringsrekke ferdigstilt. 26 plasser fordelt på 13 ladestasjoner. Blaker Gårdsmiljø sto for graving, grunnarbeider, fundamentering og brosteinslegging. Infratek sto for teknisk installasjon mellom ladestasjoner og transformator. Movel står som driftsoperatør og leverandør av teknisk løsning i samarbeid med Ensto og borettslaget.
 • Utskifting av korridordører i 1-10. etg. Installert branndørløsning i klasse EI60/B60. I forbindelse med dette også utskifting av nødlys i korridorene.
 • Montering av videoovervåkning av fellesarealer.
 • Montering av sikringsbeslag på postkasseanlegg.
 • Utskifting av takdekke og dreneringssluk fra tak over inngangsparti.
 • Utskifting av begge indre hovedinngangsdører i 1. etg. (SAPA aluminiumsdører levert av Umbra Produkter AS)
2018
 • Utskifting av komplett berederanlegg for varmtvann ved Rørleggersentralen AS.
 • Bygging av vaskeplass for sykler etc. på sørsiden av bygget ved avfallsbrønnene. Opplegg av vannkran med skjult tilførsel, oppbygging av området med brosteinslegging langs bygg, kantstein og brolegging ned til hekk. Grunnarbeider og steinlegging ved Blaker Gårdsmiljø.
 • Utskifting av ståldører mellom heiskorridor og kjellerkorridorer.
 • Utskifting av dører til tekniske boder ved heiser til ståldører.
 • Bygging av to store boder til korttidsutlån i sørlig bodrom. Riving av tidligere lagerrom, renovering av betongflater med maling og gulvsliping, oppbygging av bodvegger og dører med galvanisert strekkmetalløsning levert av Weland AS.
 • Utskifting av mekaniske låser i dører til alle tekniske rom til elektroniske låser fra Salto.
 • Utskifting av utgangsdører på kjellerside og kortsider til SAPA aluminiumsdører.
 • Montering av dørautomatikk med fjernstyring for bevegelseshemmede på kjellerdør. Fjernkontroll kan fås ved henvendelse til styret for de som trenger dette.
 • Montering av elektroniske oppslagstavler i 1. etg. og kjeller. Driftes av Styretavla.
 • Opplegg for utekran gjennom vaskeriet. Sanering av gammelt opplegg for utekran.
 • Totalrenovering av tavlerom. Oppmuring av skader på vegger og tak, fjerning av gulvbelegg, sliping og maling av gulv. Montering av LED-armatur i tak.
2017
 • Totalrenovering av avløpsledninger fra vannlåser/sluktopp i leilighetene til kommunal tilknytning i gate. Arbeidet ble utført av Proline med en kombinasjon av epoxy-sprøyting og strømpekledning.
 • Utskifting av heiser ved Myhre Heis & Elektro. Arbeidet har blitt forsinket pga. tekniske problemer og forventes ferdigstilt i 2019.
 • Totalrehabilitering av gavlfasadene etter avdekking av feil i kledning fra tidligere inndekking. MTB Bygg AS var ansvarlig for arbeidet, som besto i fullstendig nedriving og sanering av tidligere kledning og oppbygging med 15 cm isolasjon, armering, pusskledning og ytterpuss med STO fasadesystem.
 • Utskifting av lyskastere på gavlfasader til LED-armatur med dagslysstyring.
 • Utskifting av postkasseanlegget.
 • Ombygging og rehabilitering av indre inngangsparti i 1. etg. Pusskledning på tidligere teglsteinsflate, maling og sanering av gammelt el-anlegg.
 • Ombygging og rehabilitering av ytre inngangsparti i 1. etg. Pusskledning på tidligere teglsteinsflate, maling. Montering av nytt rekkverk i rustfritt stål.
 • Montering av ny omramming på ringeklokkeanlegg. Integrering av brikkeleser i ringetablå.
 • Sanering av syke/skadde trær samt omfattende trepleie i parkområdet i samarbeid med borettslaget Trondheimsveien 170.
 • Utskifting av utelys på bygget til LED-armaturer med dagslysstyring.
 • Totalrenovering av lagerrom bak styrerom. Flisdekke poå gulv, oppmurte og malte vegger og tak. Utskifting av lysarmatur til LED-armaturer med bevegelsesstyring. Installasjon av lagerreoler, stålskap til kjemikalier og materiell.
 • Totalrenovering og ombygging av felles toalett i kjeller. Støping av nytt gulv, muring av tak, oppbygging av nye vegger. Installasjon av nytt toalett og servant med skapinnredning.
2016
 • Totalutskifting av lamper i korridorer til bevegelsesstyrte LED-armaturer.
 • Utskifting av garasjeporter til motoriserte og fjernstyrte porter.
 • Oppmerking og skilting av alle brannverninstallasjoner i bygget.
 • Utskifting av adgangssystem/låser på alle felles dører til elektronisk adgangssystem fra Salto. Borettslaget administrerer selv nøklene og låsene og produserer egne brikker.
 • Ombygging og totalrenovering til sykkelbod av det tidligere søppelrommet ved kjellerinngangen.
 • Sanering av coax-kabler og omkoblingsbokser plassert i beboerkorridorer.
 • Montering av frekvensomformer og trykkstyringssystem på ventilasjonsanlegget. Omlegging til tidsstyrt variasjon av ventilasjonstrykket for å redusere støy og strømforbruk på kveld og natt.
2015
 • Bygging av avfallsbrønnanlegg på sørsiden av bygget. Oppbygging av hele området med kantstein, asfaltlegging, to 10m3 avfallsbrønner for restavfall og én 10 m3 avfallsbrønn for papir. Det er lagt varmekabler i hele flaten rundt brønnene og i oppkjørsel for kranbil. Rekkverk er spesialprodusert i galvanisert stål.
 • Utskifting av alle vaskemaskiner i vaskeriet til mindre og mer effektive semiprofesjonelle maskiner fra Electrolux, levert av DSI Systemer. I tillegg er det satt opp en mindre tørketrommel. Den tidligere store tørketrommelen ble beholdt.
 • Totalrenovering av vaskeriet, inkl. maling, gulvsliping og gulvmaling, uitskifting av taklys til LED-armaturer, omlegging til bevegelsesstyrt lysstyring. Gammel innredning er sanert og erstattet av vegghengt innredning. Montert spyleslange på vegg.
 • Utskifting av ventilasjonsventiler i beboerkorridorer.
 • Innglassing av balkonger i regi av Lumon AS. Innglassingen gjøres på individuell basis etter felles bestilling gjennom borettslaget og betales av hver enkelt andelseier som ønsker dette.
2014
 • Totalrenovering av det elektriske anlegget. Utskifting av all elektrisk infrastruktur, inkl. hovedtavle og stigeledninger, samt innmat i sikringsskap for de enkelte leilighetene.
 • Installasjon av fiberanlegg fra Get som erstatter det tidligere coax-anlegget.