Heiser (1000px)
Oppstart mandag 6. februar

Fremdriftsplanen for utskifting av heisene er nå klar og det blir oppstart på arbeidene mandag 6. februar kl. 7:00.

De første to ukene, fra 6. – 17. februar, gjøres forberedende arbeider i heissjakten, noe som medfører full dagstengning av begge heisene i tidsrommet 7:00 – 15:00 mandag til fredag. Det er vanlig drift på heisene i tidsrommet 15:00 – 7:00 mandag til fredag og hele døgnet i helgene i denne perioden.

Fra mandag 20. februar til fredag 7. juli gjøres utskifting av én og én heis. Dette betyr at det alltid er én heis i full drift hele døgnet. Den andre heisen vil være avsperret og stengt hele døgnet.

VIKTIG:
Beboere som er særlig utsatt eller vet at de har behov for å bruke heis på dagtid i tidsrommet 7:00 – 15:00 i perioden 6. – 17. februar må selv sørge for alternativt oppholdssted eller annen assistanse. Spørsmål om dette rettes i første rekke til fastlege eller annen helsekontakt. Spørsmål kan også rettes til styreleder Are Solberg på telefon 9963 9768 eller på mail til dynekilgata15.borettslag@gmail.com.