Vaskeriet har for tiden 3 vaskemaskiner av typen Electrolux MyPro WE170V. Vaskeriet har også en industritørketrommel med varmegjenvinningsanlegg og en mindre husholdningstørketrommel.

Her kan du laste ned bruksanvisning for de nye vaskemaskinene.

 • Brukstider for vaskeriet:
  Mandag - lørdag06:00 - 23:00 (vask til 22:00, tørk til 23:00)
  Søndag og helligdager14:00 - 21:00 (vask til 20:00, tørk til 21:00)
 • Booking av vasketid skjer ved å føre opp leilighetsnummer på bookingskjema for
  aktuelle dato. Det er mulig å bestille 3 vaskemaskiner og 2 tørketromler pr. vasketid.
 • Trenger du mer enn 3 vaskemaskiner på én dag må dette gjøres på drop-in;
  Det er ikke mulig å forhåndsreservere mer enn 3 vaskemaskiner og 2 tørketromler pr. dag.
 • Drop-in er mulig dersom maskinene står ubenyttet mer enn en halv time inn i en
  reservert tid. Drop-in skal også registreres på bookingskjema.
 • Feilmeldinger skrives opp på bookingskjema for den aktuelle dagen. Spesifisér hvilken
  maskin det dreier seg om og beskriv kort problemet. Før også opp navn og leilighetsnr.
 • Alle brukere plikter å behandle maskiner og utstyr forsiktig. Legg merke til
  vekt- og mengdebegrensning. Har du mye vask må du benytte flere maskiner.
 • Det er kun tillatt å vaske vanlig tøy. Store, tunge og svært skitne tekstiler og
  andre materialer kan skade maskinene og skal derfor ikke vaskes her.
 • Vaskeriet er beregnet på normal husholdningsbruk og skal ikke under noen
  omstendighet brukes til kommersiell vask eller til å vaske for andre enn den husstanden
  som har abonnementet.
 • Borettslaget er ikke ansvarlig for skader på tøy som oppstår ved bruk av
  vaskeriet.
Tegning av abonnement
Feilmeldinger og tilbakemeldinger