Ledige parkeringsplasser tildeles beboere i Dynekilgata 15 etter ventelistene og kriteriene nedenfor.

  • Borettslaget har 56 ladeplasser for el-biler som driftes av Movel. Leier betaler en fast leiepris for plassen og kan velge tilgang til lading individuelt. Strømforbruk betales av den enkelte
  • Alle utendørs parkeringsplasser har ladetilgang på dedikert ladeuttak (type 2, max. 7 kW).
  • Det kan foreløpig ikke forventes opplegg for lading i garasjene, men dette er en fremtidig mulighet som vil bli vurdert ved behov.
  • Lading av el-bil fra stikk i garasje tillates ikke. Slik bruk kan etter denne dato føre til oppsigelse av leieforholdet.
  • Eksterne søkere tilbys kun parkeringsplass dersom det ikke er interne søkere på listene.
Venteliste for parkering med ladestasjon

NavnRegistrert for ladeplass
2023-02-22
Venteliste for garasjeplass

NavnRegistrert for garasje
2022-09-10