Ledige parkeringsplasser tildeles beboere i Dynekilgata 15 etter ventelistene og kriteriene nedenfor.

  • Borettslaget har for tiden 26 ladeplasser for el-biler som leies ut under forutsetning av at det tegnes avtale om lading med borettslagets driftsoperatør.
  • Alle utendørs parkeringsplasser vil ha ladetilgang på dedikert ladeuttak (type 2, max. 7 kW) innen våren 2022. Leveringsproblemer for ladestasjonene kan gjøre det vanskelig å få dem i drift fra høsten 2021. Det vil ikke bli tildelt parkeringsplass uten lading fra juli 2021.
  • Det kan foreløpig ikke forventes opplegg for lading i garasjene, men dette er en fremtidig mulighet som vil bli vurdert ved behov.
  • Lading av el-bil fra stikk i garasje tillates ikke. Slik bruk kan etter denne dato føre til oppsigelse av leieforholdet.
  • Eksterne søkere tilbys kun parkeringsplass dersom det ikke er interne søkere på listene.
Venteliste for parkering med ladestasjon (alle utendørs parkeringsplasser vil ha lademulighet fra våren 2022)

NavnRegistrert for ladeplass
2021-02-27
2021-06-10
2021-07-05
2021-07-14
2021-09-23
2021-09-23
Venteliste for garasjeplass

NavnRegistrert for garasje
2020-06-02
2020-07-28
2020-11-16
2021-09-23
2021-09-23