Ledige parkeringsplasser tildeles beboere i Dynekilgata 15 etter ventelistene og kriteriene nedenfor.

  • Borettslaget har for tiden 26 ladeplasser for el-biler som leies ut under forutsetning av at det tegnes avtale om lading med borettslagets driftsoperatør.
  • Alle utendørs parkeringsplasser vil ha ladetilgang på dedikert ladeuttak (type 2, max. 7 kW) innen utgangen av august 2021. Det vil ikke bli tildelt parkeringsplass uten lading fra juli 2021.
  • Det kan foreløpig ikke forventes opplegg for lading i garasjene, men dette er en fremtidig mulighet som vil bli vurdert ved behov.
  • Lading av el-bil fra stikk i garasje tillates ikke etter 1. februar 2019. Slik bruk kan etter denne dato føre til oppsigelse av leieforholdet.
  • Eksterne søkere tilbys kun parkeringsplass dersom det ikke er interne søkere på listene.
Venteliste for parkering med ladestasjon (alle utendørs parkeringsplasser vil ha lademulighet fra ca. august 2021)

NavnRegistrert for ladeplass
2020-11-26
2020-12-02
2020-12-09
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-12
2021-02-12
2021-02-27
2021-04-26
2021-06-10
Venteliste for garasjeplass

NavnRegistrert for garasje
2017-05-20
2017-11-10
2018-05-10
2018-06-19
2018-07-25
2018-08-27
2020-06-02
2020-07-22
2020-07-28
2020-07-29
2020-10-29
2020-11-16