Ledige parkeringsplasser tildeles beboere i Dynekilgata 15 etter ventelistene og kriteriene nedenfor.

  • Borettslaget har 56 ladeplasser for el-biler som driftes av Movel. Leier betaler en fast leiepris for plassen, og de kan velge tilgang til lading individuelt. Strømforbruk betales av den enkelte gjennom avtalen man inngår med Movel.
  • Alle utendørs parkeringsplasser har ladetilgang på dedikert ladeuttak (type 2, max. 7 kW).
  • Det kan foreløpig ikke forventes opplegg for lading i garasjene, men dette er en fremtidig mulighet som vil bli vurdert ved behov.
  • Lading av el-bil fra stikk i garasje tillates ikke. Slik bruk fører til oppsigelse av leieforholdet.
  • Eksterne søkere tilbys kun parkeringsplass dersom det ikke er interne søkere på listene.
  • For mer informasjon gå til parkering.
Venteliste for utendørs parkering med ladestasjon

  1. Lene Skaugerud 10.04.2024 (ekstern)
Venteliste for garasjeplass

  1. Kristian Kristiansen 19.04.2024