Mandag 24. september vil det etter planen bli oppstart på ladestasjonsprosjektet.
Etter en del usikkerhet og forhandling ser det nå ut til at vi har fått avklart tilførsel av strøm og plassering av infrastrukturen til anlegget. Mandag 24. september vil Blaker Gårdsmiljø starte med graving, fundamentering og brolegging. De skal også gjøre en del annet arbeid rundt blokka, og vil trolig starte med dette de første dagene:
  • Brolegging og planering av området langs nordenden av blokka og foran sideinngangen på nordsiden.
  • Asfaltering og reparasjon av gangveien på nordsiden av parken.
  • Oppbygging og brolegging av deler av grøntområdet ved søppelbrønnene for anlegg av vaskeplass.
Deretter vil det bli graving av det markerte området på bildet over. Det skal legges kabelrør og settes opp fundamenter for ladestasjoner langs indre parkeringsrekke der motorvarmeruttakene står i dag. Det vil trolig bli nødvendig å flytte de parkerte bilene noe tilbake fra kanten, så følg med på oppslag og annen informasjon om dette.
 
Styret vil legge ut og slå opp mer info om oppstart og fremdrift utover uka og fortløpende under arbeidet.