Arbeid på høyre heis i uke 6 og 7

Det har dessverre vært mye problemer med montering og ferdigstillelse av heisene, og selv om heisene nå er i drift så gjenstår det betydelige justeringer av føringer og innkledning av anlegget med stålplate.

Det er allerede gjort to forsøk på oppretting av føringer uten at det har ført til større forbedringer. Mange av dere har sikkert lagt merke til at særlig høyre heis har ujevn og støyende gange, noe som skyldes at det er ujevnheter og feil ved montering av skinnene. Det vil nå derfor bli montert opp stillas i høyre sjakt for å gjøre arbeidet lettere og mer presist.

Høyre heis vil derfor bli tatt ut av drift i uke 6 og 7 mens dette arbeidet pågår. Det er noe usikker start- og sluttdato for jobben, men venstre heis vil være i normal drift i hele perioden. Innkledning av anlegget vil ikke bli gjort før heisene er 100% riktig montert og justert. Vi håper at dette kan gjøres i løpet av de nærmeste ukene og at prosjektet dermed kan sluttføres.

Vi gjør oppmerksom på at den ujevne gangen ikke er et sikkerhetsproblem. Det er derfor ingen grunn til bekymring utover den reduserte komforten det medfører.