Sett deg på venteliste for utendørs parkeringsplass eller garasjeplass

Plassene tilbys etter venteliste, primært til borettslagets egne beboere. Dersom det ikke er interne søkere på listene kan plassene tilbys til eksterne søkere. Eventuelt kan andelseiere som ønsker det leie to plasser dersom det ikke er andre søkere på listene. Du kan søke om både utendørs parkering og garasjeplass og stå på begge ventelistene.

  Navn (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Leilighetsnummer

  Epost (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Hvilken type parkeringsplass ønsker du?