Sett deg på venteliste for parkering, ladeplass eller garasje
  • Huk av for “Parkering uten lading” dersom du ikke har parkeringsplass i dag.
  • Huk av for “Parkering med lading“dersom du har el-bil eller venter å få el-bil innen kort tid. Leie av plass med lading forutsetter at det tegnes avtale om lading med borettslagets driftsoperatør.
  • Huk av for “garasje“dersom du ønsker å stå på venteliste for garasje (krever ikke at du har plass fra før).

Dersom du står på venteliste, men har mistet din private lenke for å redigere informasjonen din, kan du nedenfor be om å få sendt lenken på nytt. Dette krever at du er registrert med epost i ventelisten. Dersom du ikke er registrert med epost kan du ta kontakt med styret her og be om å få tilsendt lenken.

Be om din private lenk