Dynekilgata 15 - Sydside (1000px)

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Dynekilgata 15 Borettslag mandag 25. april 2016 kl. 18:00 i styrerommet i Dynekilgata 15.

Eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret eller forretningsfører (ELBO) i hende skriftlig senest mandag 28. mars 2016. Benytt styrets postkasse, styrets kontaktskjema på borettslagets nettsider www.dynekilgata15.no eller send epost til dynekilgata15.borettslag@gmail.com.

Saker som innkommer etter fristen kan ikke garanteres behandling på generalforsamlingen. Vi minner også om at saker som ikke er forhåndsanmeldt og medtatt i innkallingen og sakslisten ikke kan tas opp til behandling direkte på generalforsamlingen. Styret kan ikke nekte å ta med saker som forhåndsanmeldes innen fristen.

Saker som ikke krever generell behandling og/eller avstemning, men bare ønskes tatt opp til orientering, kan likevel tas opp på generalforsamlingen under eget punkt uten forhåndsanmelding.

Styret oppfordrer også eventuelle kandidater til styreverv om å melde sin interesse til styret eller direkte til ett av valgkomitéens medlemmer: Jorunn Holstvold (leil. 514) eller Arild Hauge (leil. 301).

Innkalling med årsberetning vil bli sendt ut 1-2 uker før generalforsamlingen.