Parkering

Parkeringsplasser
Oppmerkede parkeringsplasser og garasjeplasser kan leies av borettslaget og tildeles av styret etter venteliste. Ta kontakt med styret for priser og andre spørsmål.

Ønsker du å sette deg på venteliste kan dette gjøres på registreringssiden.

Det er to rekker med parkeringsplasser tilgjengelig på hver side av parkarealet på østsiden av blokka, samt garasjer i kjelleren med kjøreporter mot østsiden. Alle plassene er private og all bruk forutsetter leieavtale.

Borettslaget har tre gjesteparkeringsplasser øverst på nordøstenden av bygget. Disse kan benyttes av borettslagets gjester etter reglene nedenfor. Forøvrig henvises det til gateparkering.

Ytre rekke av parkeringsplasser (lengst bort fra blokka) har foreløpig ikke lademuligheter og tilbys søkere uten el-bil. Har du el-bil eller har tenkt å skaffe deg det, kan du sette deg på venteliste for parkeringsplass med ladestasjon (nærmest blokka). El-biler på venteliste har prioritet på disse plassene, selv om eier allerede har plass på ytre rekke. Dersom en plass uten lading blir ledig, vil fossile biler som står på ladeplass bli flyttet over til denne plassen for å frigjøre ladeplass til el-biler. Overflytting skjer etter ansiennitetsprinsippet.

Det er også åpent for eksterne leietakere å leie parkeringsplass. Det er imidlertid beboerne i borettslaget som har første prioritet på parkeringsplassene og plassene tildeles interne søkere på venteliste så lenge det finnes slike. Potensielle eksterne leietakere har derfor i dag liten mulighet for å få tildelt parkeringsplass.

Regler for parkering og gjesteparkering


  • Alle gjester må legge grønt parkeringskort utstedt av Borettslagets innleide parkeringsselskap i frontruten senest 15 minutter etter parkering.
  • Gjesteparkering er begrenset til 24 timer pr. periode på 72 timer, uavhengig av om bilen flyttes i mellomtiden. Etter en maksimal periode på 24 timer parkering er det en karantenetid på 48 timer før ny gjesteparkering kan gjøres.
  • Gjesteparkeringsplassene skal kun benyttes av gjester av borettslagets beboere, ikke beboerne i Dynekilgata 15. Beboere som parkerer på gjesteparkeringen vil bli bøtelagt og/eller tauet bort av parkeringsselskapet.
  • Det er ikke er tillatt å parkere utenfor inngangen på baksiden av hensyn til beboernes sikkerhet dersom utrykningskjøretøy har behov for å komme inn.
  • Korteste mulige stans ved inngangen på baksiden er tillatt for de som driver med flytting. Det må da være synlig flytteaktivitet ved bilen. Husk at det skal ligge en synlig lapp i frontruten som identifiserer fører med navn, leilighetsnummer og telefonnummer.
  • Det er ikke lov å parkere foran garasjene – heller ikke for de som leier garasjeplassen innenfor. Biler skal enten parkeres i garasjen eller på en merket parkeringsplass ute. Forøvrig henvises det til vanlig gateparkering.
  • Garasjene skal ikke brukes til lagring av annet enn hjulsett til bil, skistativ og evt. andre, mindre gjenstander tilhørende bilen. Innbo og andre gjenstander skal ikke lagres i garasjene. All lagring må skje slik at andre leietakere i garasjen ikke blir negativt påvirket med tanke på plass, sikkerhet eller fremkommelighet.
  • Garasjeportene skal alltid holdes lukket når leietaker ikke er til stede.