Parkering

Parkeringsplasser
Borettslaget tilbyr både parkeringsplasser og garasjeplasser til utleie. Disse plassene tildeles av styret basert på en venteliste.

Priser (gjeldende fra 01.01.2024):

 • Utvendig parkering: Kr. 495,- (For eksterne leietakere er prisen Kr. 1 200,-).
 • Garasjeplass: Kr. 715,-.
 • Administrasjonsgebyr til OBOS ved tildeling av plass er: Kr. 825,-.
  (Merk: Det kan forekomme endringer i priser og gebyrer.)

Hvis du ønsker å sette deg på ventelisten, kan du gjøre dette på registreringssiden.

Tilgjengelige plasser:

 • 56 utendørs parkeringsplasser på hver side av parkarealet på østsiden av blokka.
 • 15 garasjeplasser i kjelleren (uten lademuligheter)

Regler for bruk:
Bruk av tildelte plasser er underlagt overholdelse av borettslagets gjeldende regler til enhver tid. Ved å akseptere tildelingen av en plass, gir du ditt samtykke til å overholde disse reglene. Brudd på disse reglene kan få konsekvenser for både ditt leieforhold og ditt eierforhold. Borettslaget fraskriver seg ethvert ansvar for skader som kan oppstå som følge av parkering på de tildelte plassene. Det er brukerens ansvar å parkere på en sikker og hensynsfull måte.

Lademuligheter:
Alle våre utendørs parkeringsplasser er utstyrt med ladeuttak for elbiler. For å benytte disse ladeuttakene, må du bestille ladebrikke og tegne et eget abonnement hos Movel. Movel er ansvarlig for all administrasjon knyttet til lading, inkludert prissetting og brukerstøtte. Hvis du har spørsmål om lading eller priser, ber vi deg kontakte Movel direkte. Dette sikrer at du alltid har tilgang til oppdatert og korrekt informasjon.

Eksterne leietakere:
Vi ønsker eksterne leietakere velkommen til å leie parkeringsplass hos oss. Vær imidlertid oppmerksom på at beboerne i borettslaget har første prioritet. Plassene blir tildelt til interne søkere på ventelisten først. Eksterne leietakere kan sette seg på ventelisten, og vil bli kontaktet når det blir ledige plass. Ved aksept av av tildelt plass, vil en leiekontrakt bli tilsendt for digital signering.

Oppsigelse av leie:
Oppsigelsestiden er 1 måned, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må gjøres skriftlig til styret i borettslaget. Det er ingen automatikk i at plassen blir sagt opp ved eierskifte/fraflytting.

Gjesteparkering:
Borettslaget har to gjesteparkeringsplasser øverst på nordøstenden av bygget. Disse kan benyttes av borettslagets gjester etter reglene nedenfor. Forøvrig henvises det til gateparkering.

Regler for parkering og gjesteparkering


 • Alle besøkende som benytter gjesteparkeringen må registrere seg på nett innen 15 minutter etter de har parkert. Informasjon om registrering finnes på styretavla, i dokumentene som er delt ut til beboerne, og på Vibbo.
 • Gjesteparkering er begrenset til 24 timer pr. periode på 72 timer, uavhengig av om bilen flyttes i mellomtiden. Etter en maksimal periode på 24 timer parkering er det en karantenetid på 72 timer før ny gjesteparkering kan gjøres.
 • Gjesteparkeringsplassene skal kun benyttes av gjester av borettslagets beboere, ikke beboerne i Dynekilgata 15. Beboere som parkerer på gjesteparkeringen vil bli bøtelagt og/eller tauet bort av parkeringsselskapet.
 • Det er ikke tillatt å parkere uregistrerte kjøretøy eller kjøretøy med prøveskilt på gjesteparkeringen. Kjøretøy skal være personlig identifiserbare for registrering.
 • Det er ikke tillatt å parkere utenfor inngangen på baksiden av hensyn til beboernes sikkerhet dersom utrykningskjøretøy har behov for å komme inn.
 • Korteste mulige stans ved inngangen på baksiden er tillatt for de som driver med flytting. Det må da være synlig flytteaktivitet ved bilen. Husk at det skal ligge en synlig lapp i frontruten som identifiserer fører med navn, leilighetsnummer og telefonnummer.
 • Det er ikke lov å parkere foran garasjene – heller ikke for de som leier garasjeplassen innenfor. Biler skal enten parkeres i garasjen eller på en merket parkeringsplass ute.
 • Garasjene skal ikke brukes til lagring av annet enn hjulsett til bil, skistativ og evt. andre, mindre gjenstander tilhørende bilen. Innbo og andre gjenstander skal ikke lagres i garasjene. All lagring må skje slik at andre leietakere i garasjen ikke blir negativt påvirket med tanke på plass, sikkerhet eller fremkommelighet.
 • Garasjeportene skal alltid holdes lukket når leietaker ikke er til stede.
 • Lading av el-bil fra stikk i garasje tillates ikke. Slik bruk fører til oppsigelse av leieforholdet.