Primært ønsker vi at feilmeldinger for maskiner og utstyr i vaskeriet føres opp i loggboken (nederst på reservasjonsskjemaet eller i egen bok i vaskeriet). Vi har kontinuerlig ettersyn og vedlikehold på maskinene på bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger.

Dersom det er større eller gjentagende problemer kan du bruke kontaktskjemaet nedenfor. Du kan også bruke skjemaet til generelle klager eller andre tilbakemeldinger angående fellesvaskeriet. Alternativt kan du kontakte styret på dynekilgata15.borettslag@gmail.com eller legge en skriftlig beskjed i styrets postkasse.

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Leilighetsnummer (obligatorisk)

    Hva gjelder meldingen?

    Melding