Protokollen fra ekstraordinær generalforsamling 22. oktober er nå lagt ut på nettsidene og kan lastes ned som pdf her. Vedtaket fra generalforsamlingen ble gjort med 34 mot 2 stemmer (30 fremmøtte, 4 fullmakter) og er som følger (forslag 2c):

Generalforsamlingen gir styret mandat til å bryte den gjeldende kontrakten med Orona og igangsette arbeidet med å finne en ny entreprenør som kan skifte ut heisanlegget. Borettslaget vil føre krav om dekning av kostnadene overfor Orona, men det må påregnes at borettslaget forskutterer, og i verste fall fullt ut dekker, kostnadene for utskifting selv.

Det ble også gjort avstemming over to andre forslag, jfr. innkallingen. Forslag 2a fikk ingen stemmer, mens forslag 2b fikk 2 stemmer. Begge forslagene ble derfor forkastet.

Det legges opp til en ny ekstraordinær generalforsamling når styret har fått tilbud fra ny entreprenør og evt. finansieringssituasjonen er avklart. Det vil ikke bli igangsatt arbeider eller signert ny kontrakt uten ny godkjenning fra generalforsamlingen.