Nedenfor kan du se prisutvikling for leiligheter i Dynekilgata 15 Borettslag. Statistikken omfatter data for alle salg hvor borettslaget har fått oppgitt salgspris. Rundt 10-15% av salgene har ukjent salgspris og er derfor ikke med i statistikken.
De 40 leilighetene ved heissjaktene tas ikke med i statistikken da disse er noe mindre. De øvrige leilighetene har samme størrelse.