kjellerkorridor_1000px
Alle taklamper i kjellerkorridorene og bodrommene er nå skiftet ut til LED-lamper av samme type som i resten av bygget. Disse lampene har bevegelsesfølere som automatisk skrur ned eller av lyset når det ikke er noen i korridorene.

For at dette skal fungere optimalt skal alle lysbryterne stå på til enhver tid.

I kjellerkorridorene vil det alltid stå på et grunnlys på 25% av fullt lys slik at de aldri mørklegges helt. I bodrommene vil lyset slukkes helt 15 minutter etter siste registrering av bevegelse og lyset slås bare på der det er folk.

Med dette tiltaket har vi kommet i mål med utskifting av all lysarmatur i bygget til lavenergi LED-armatur. Det totale strømforbruket til belysning går dermed ned 70-80% sammenlignet med den tidligere belysningen.