Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Dynekilgata 15 Borettslag med følgende form:

  • Beboermøte tirsdag 22. mars kl. 18:00, 2022 (i styrerommet)
  • Digital generalforsamling mandag 4. april – torsdag 7. april

Det vil altså ikke være noen avstemming på beboermøtet 22. mars. Dette møtet avholdes for diskusjon og evt. fremleggelse av benkeforslag til saker som går til avstemming på den digitale løsningen. Det vil som de foregående to årene bli anledning til å avgi stemmer på papir eller annen måte for de som ikke vil eller kan delta på digital stemmegivning.

Eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen/beboermøtet må være styret eller forretningsfører (OBOS) i hende skriftlig senest tirsdag 1. mars 2022. Benytt styrets postkasse (merket med rødt skilt), styrets kontaktskjema på borettslagets nettsider www.dynekilgata15.no eller send epost til dynekilgata15.borettslag@gmail.com.

Saker som innkommer etter fristen kan ikke garanteres behandling på generalforsamlingen. Vi minner også om at saker som ikke er forhåndsanmeldt og medtatt i innkallingen og sakslisten ikke kan tas opp til behandling direkte på generalforsamlingen. Styret kan ikke nekte å ta med saker som er forhåndsanmeldt innen fristen angitt over.

Saker som ikke krever generell behandling og/eller avstemning, men bare ønskes tatt opp til orientering, kan likevel tas opp på generalforsamlingen under eget punkt uten forhåndsanmelding.

Innkalling med årsberetning vil bli sendt ut 1-2 uker før generalforsamlingen.