Indre parkeringsområde vil bli gravet opp, fundamentert, fallbygget og asfaltert i uke 23 2021.

Indre rekke av parkeringsplasser og området mellom blokka og parken vil bli bygget opp og asfaltert i uke 23, med mulighet for noe arbeid i begynnelsen av uke 24.

Alle biler parkert på indre rekke, plass 1-26, må være fjernet i denne perioden. Sykler og motorsykler parkert ved kjellersiden av blokka må også fjernes. Arbeidet starter mandag 7. juni kl. 8.

Det er ikke nødvendig å fjerne biler parkert i garasjene, men vi kan ikke garantere at bilene kan kjøres ut og inn til en hver tid. Er du avhengig av bil i til daglig bruk vil derfor det tryggeste være å flytte den ut av garasjen i denne perioden. Inn- og utkjøring på området kan gjøres dersom det ikke er sperret av eller det er åpenbart at det vil forstyrre arbeidet.